ბინა11, 2017, ანტიფაშისტების დემონსტრაციის პლაკატი 1992, ფოტო_Anne_DSCF7225