ბინა11, 2017, სუზი მ., როსტოკთან ახლოს, გერმანია 90-ი_DSCF6347